TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TNHH MTV
CHI NHÁNH PHÍA BẮC (SAMCO HÀ NỘI)
Điện thoại : 0123.929.8879
Địa chỉ : Ô9-Ô10, Lô GD2 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi ,Thanh Trì ,Hà Nội
Email : info@samcohanoi.com.vn
Website : http://www.samcohanoi.com.vn