Xe Buýt BV1 SAMCO 20 chỗ ngồi, 20 chỗ đứng máy 3.0

Xe Buýt BV1 SAMCO 20 chỗ ngồi, 20 chỗ đứng máy 3.0

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Xe Buýt BV1 SAMCO 20 chỗ ngồi, 20 chỗ đứng máy 3.0

Xe Buýt BV1 20 Chỗ Ngồi 20 Chỗ Đứng